Τα πάντα για την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας στην Ελλάδα. This page presents all available information about open water competitions in Greece, photos and videos and latests and recent results… Hellenic openwater swimming